วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศ รับสมัครบัณฑิต หรือ มหาบัณฑิต เพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง รับสมัครบัณฑิต หรือ มหาบัณฑิต เพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
----------------
▫
🔈เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
▫
โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

🔳 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.กรุงเทพ อาคาร 37 ชั้น 1 เขตพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ เวลา 08.30 - 16.30 น. ❌เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์❌
---
🔳 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
🟢 ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
▪️ ผ่านทาง www.rmutk.ac.th
▪️ เพจกองพัฒนานักศึกษา มทร.กรุงเทพ
---
🔳 คัดเลือก
🟢 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 🟢 เวลา 17.00 น.
▪️ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ
---
🔳 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
🟢 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2566
▪️ ผ่านทาง www.rmutk.ac.th
▪️ เพจกองพัฒนานักศึกษา มทร.กรุงเทพ

🔹 รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง คุณสมบัติ และเอกสารหลักฐาน ตามประกาศ ดังนี้
https://drive.google.com/.../1jAJl8JM9OUexwfMxGRO.../view...
---
🔹 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร
https://drive.google.com/.../1588D4E3EGDqNHMFphWA.../view...
---
🔹 (ร่าง) คำปฏิญาณตน
https://drive.google.com/.../1i-rClMXX9ZXkihRi40.../view...
---
🔸 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมาฝึกซ้อมตามกำหนดการ ดังนี้
🔺 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 (กำหนดการตามประกาศ)
🔺 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 (กำหนดการตามประกาศ)
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตพื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ
🔺 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 (กำหนดการตามประกาศ)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี