วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอเชิญชวนนักศึกษาจิตอาสาร่วมกิจกรรมเติมบุญ

ขอเชิญชวนนักศึกษาจิตอาสาร่วมกิจกรรม
🙏 "เติมบุญ" 🙏
▫️
🔸 เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
เพื่อร่วมทำบุญสร้างฌาปนกิจ สถานหลังใหม่ (เมรุหลังใหม่)
📌ณ วัดบ้านหนองแวง จ.สระแก้ว
▫️
เงื่อนไขกิจกรรมเติมบุญ :
🔹 เติมบุญ 50 บาท (รับใบอนุโมทนาบุญจิตอาสา 1 ชม.)
🔹 เติมบุญ 100 บาท (รับใบอนุโมทนาบุญจิตอาสา 3 ชม.)
▫️
📌 ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมเติมบุญได้ ตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤศจิกายน 2566
ณ อาคาร 37 กองพัฒนานักศึกษา มทร.กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
(ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น)
▫️
หมายเหตุ :
- หากนักศึกษาสนใจร่วมทำบุญมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ นักศึกษาจะได้รับใบอนุโมทนาบุญจิตอาสาปรับเพิ่มตามจำนวนเงินที่ทำบุญ
- กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2566