วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนด (กู้เกินหลักสูตร) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนด
(กู้เกินหลักสูตร) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 1.นางสาวกนกพร นันทะพันธ์
2.นายวันอิสมาแอล เจะเละ
3.นางสาวธิติมา ไทยอาจ
4.นางสาวปรียา จันทร์พิมาย
5.นางสาวณัฐสุดา สมบุญทวงษ์
6.นางสาวดารารัตน์ หลั่งทิม
7.นางสาวสิดาพร กระดานพล
***************************
💢 ให้นักศึกษาตามรายชื่อข้างต้น ดำเนินการทำเอกสารกู้ยืม ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องงานกองทุนฯ อาคาร 37 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. เท่านั้น เอกสารที่ต้องเตรียมมามีดังนี้
1. แบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ยืม จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบ Pay in ภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 1 ฉบับ
***************************
หากประสงค์กู้ต่อเทอม 2/2566 ให้เตรียมเอกสารมาเพิ่ม ดังนี้
1. เอกสารจิตอาสา จำนวน 18 ชม.
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ยืม จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบ Pay in ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : นักศึกษารายอื่นที่ยื่นเอกสารไว้ หากอนุมัติในรอบที่ 2 งานกองทุนฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2287 9600 ต่อ 1626