วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

รับสมัครนักศึกษาทั่วไป นักศึกษาจิตอาสา กยศ. ร่วมทำงานกาชาด ในบูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เกมสอยดาว)

รับสมัครนักศึกษาทั่วไป นักศึกษาจิตอาสา กยศ.
ร่วมทำงานกาชาด ในบูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เกมสอยดาว)
(จำนวนวันละ 15 คน)
▫️
📢 รายละเอียดงานกาชาด 📢
▫️
1. เริ่มวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2566 รวม 11 วัน
2. เวลาทำงาน 10.00 น. - 22.00 น.
3. จำนวน 15 คนต่อวัน
4. นักศึกษาที่สนใจจะต้องเข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดงาน วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.
▫️
เงื่อนไข
1. นักศึกษาจะต้องลงปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 วัน
2. อัตราการปฏิบัติงานต่อวัน รวม 15 อัตรา
▫️
3. สำหรับนักศึกษา กยศ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสาตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดังน้
- ปฏิบัติงาน ได้วันละ 10 ชั่วโมง (รับจิตอาสาสูงสุด 36)
ซึ่งจะได้รับการเซ็นรับรองโดยสภาอุตสาหกรรม
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนปฏิบัติงาน จะต้องเข้ารับการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกคน
สามารถลงทะเบียนได้ทาง การสแกน QR - Code
หรือ