วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

กำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ปีการศึกษา 2566

**กำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ปีการศึกษา 2566**
ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคน ดำเนินการตามกำหนดการและคำแนะนำในการฝึกภาคสนามอย่างเคร่งครัด
** กำหนดการ นศท.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการฝึกได้
#ยกเว้น กรณีประสพอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกระทันหัน และต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยัน
ทั้งนี้ขอให้รีบแจ้ง ผกท.โดยด่วน เพื่อดำเนินการประสานงานเปลี่ยนผลัดฝึกให้กับ นศท.ได้ทันท่วงที