วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ามาแก้ไขเอกสารแบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ามาแก้ไขเอกสารแบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2566 หลังจากที่ธนาคารตรวจเอกสารแล้ว ได้ตั้งแต่วันที่ 3-8 มกราคม 2567 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องงานกองทุนฯ อาคาร 37 ชั้น 1
1. นายเกรียงไกร กรีกุล สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
2. นายสรณ์ศิริ นันทไกรเดช สาขาการตลาด
3. นายราเมศวร์ ปั้นเกิด สาขาธุรกิจอาหาร
4. นางสาวพรพิมล ช้างกุล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบไอโอที
5. นางสาวตรีทิพย์นิภา พรหมสาลี สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
6. นางสาวศศิธร สว่างไสว สาขาการโรงแรม
หมายเหตุ : หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2287 9600 ต่อ 1626