วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

เชิญชวนนักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์”

เชิญชวนนักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม "พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์"

เชิญชวนนักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
.

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครบรอบ 19 ปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ
.
เงื่อนไขการทำกิจกรรม
- นัดหมายลงทะเบียน 07.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
- เริ่มพิธีในเวลา 08.00 - 11.00 น.
- รับจิตอาสา จำนวน 5 ชั่วโมง
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาเรียบร้อย
- เมื่อเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์แล้ว ไม่สามารถออกจากห้องประชุมได้ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธี
- กิจกรรมนี้เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
- มีอาหารกลางวันเลี้ยง สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี
.
รับจำนวน จำกัด 200 คน
.
ลงทะเบียน
https://forms.gle/8a1XHPvhoTGaBxwL9