วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

เชิญชวน นักศึกษา กยศ. ร่วมทำแบบสำรวจ “คุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันธ์องค์กร และสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน นิสิต / นักศึกษา”

เชิญชวน นักศึกษา กยศ. ร่วมทำแบบสำรวจ
"คุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันธ์องค์กร และสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน นิสิต / นักศึกษา"
รับจิตอาสา จำนวน 3 ชม.
สามารถทำแบบสอบถามได้ที่ ห้องพยาบาล ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่วันนี้ - 12 มกราคม 2567