วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 นี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 🥳🥳
.
จึงขอชวนน้องๆ หนู ๆ มาร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมของ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา รวมถึงนักศึกษาจากรายวิชานันทนาเพื่อการฝึกอบรม ที่จะเข้ามาจัดซุ้มกิจกรรม แจกของขวัญ รวมถึงอาหารต่างๆ ให้กับน้องๆที่เข้าร่วมงาน
อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมบนเวทีกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ร่วมแสดงความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนการกล้าแสดงออกให้กับน้องๆ และยังมีการจับฉลากแจกของขวัญ ให้กับน้องๆที่เข้าร่วมงานอีกด้วย