วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอเชิญชวนร่วมเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม “นนทรีเกมส์”

ร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาของเรา
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม "นนทรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม