วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

แล้วพบกันในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
✨ปรากฏการครั้งแรก ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ชมรมศิลปะการแสดงมทร.กรุงเทพ กับการเข้าร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดง
ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เซ็นทรัลโคราช และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
✨ ในนามของชมรมศิลปะการแสดงมทร.กรุงเทพ
ขอนำเสนอ การแสดงชุด ”ลีลาไหมไทย“ ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่การแสดงที่บงบอกถึงเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยของแต่ละภูมิภาคผ่านการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบาย Rmutk Soft Power
✨การแสดงชุดนี้สร้างสรรค์การแสดงโดย ครูวรรณี อมัติรัตนะ อดีตครูนาฏศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยา การแสดงชุดนี้แสดงครั้งแรก เนื่องในงาน สวัสดีเมืองไทย ที่นำเสนอผ้าไหมไทยและอาหารไทย ในปี พ.ศ. 2549 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
✨ โดยการแสดงชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นการแสดงสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมอุทยานปราสาทหินพิมายและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอพิมาย และในจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเสนอผ้าไหม ของแต่ละภูมิภาคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่สู่สายสายตาชาวโลก
รูปแบบการแสดง
เป็นการแสดงรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย 4 ภาค โดยนำเสนอให้เห็นถึง ผ้าไหมไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละภูมิภาค ผ่านเครื่องแต่งกายของนักแสดง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของท่ารำ ทำนองเพลง ของทั้ง 4 ภูมิภาคในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ผ่านการแสดงชุด “ลีลาไหมไทย”
✨ ผู้ถ่ายทอดการแสดงชุดนี้
ครูวรรณี อมัติรัตนะ อดีตครูนาฏศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยา
ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
นายวิวัฒน์ ชัยมงคล ประธานชมรมศิลปะการแสดง และนักศึกษาในชมรมศิลปะการแสดง มทร.กรุงเทพ
ควบคุมการแสดงโดย
นางสาวนวพร เรี่ยวแรง ที่ปรึกษา
นางสาวศศิธร พุ่มพฤกษ์ ที่ปรึกษา