วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร และแนวทางการดำเนินการระหว่างการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2566 จนสำเร็จการศึกษา

ประกาศ* รายชื่อนักศึกษาผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
และแนวทางการดำเนินการระหว่างการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2566 จนสำเร็จการศึกษา

*ระยะที่ได้รับการผ่อนผันฯ มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 จนสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ยื่นเอกสารกับมหาวิทยาลัยเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องยื่นในปีต่อๆไป)

1. นักศึกษาที่มีรายชื่อใน กลุ่มที่ 1 >> ดำเนินการตามขั้นตอนที่ (1)--(5)--(6)--(7)

2. นักศึกษาที่มีรายชื่อใน กลุ่มที่ 2 >> ดำเนินการตามขั้นตอนที่ (1)--(2)--(4)
**หากได้รับอนุมัติการผ่อนผันฯ จากสัสดี >> ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่ (5)--(6)--(7)

3. นักศึกษาที่มีรายชื่อใน กลุ่มที่ 3 >> ดำเนินการตามขั้นตอนที่ (1)--(2)--(3)--(4)
**หากได้รับอนุมัติการผ่อนผันฯ จากสัสดี >> ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่ (5)--(6)--(7)

4. นักศึกษาที่มีรายชื่อใน กลุ่มที่ 4 >> กลุ่มเคยยื่นเอกสารซ้ำกับมหาวิทยาลัย (ยื่นครั้งเดียวโดยไม่ต้องยื่นปีต่อไป)
--------------------------------------------------------------------------------------

*แนวทางการดำเนินการขั้นตอน ต่อไปนี้*
(1) ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

(2) รับเอกสารการผ่อนผันฯ วันนี้-12 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 ห้องงานวิชาทหารและวินัยนักศึกษา

(3) ดำเนินการแก้ไขเอกสาร (ดำเนินการเร่งด่วน)

(4) ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่สัสดีจังหวัด ตามภูมิลำเนาของนักศึกษา (ดำเนินการเร่งด่วน)

(5) ตรวจสอบผลการอนุมัติการผ่อนผันฯ จากสัสดีเขตตามภูมิลำเนาตนเอง(เขต/อำเภอ ตาม สด.35)** #หากไม่ได้รับการอนุมัติจากสัสดีเขต นักศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร #ตามหมายเรียก (สด.35)**

(6) กรณีกำลังศึกษา : ((1)) นักศึกษายื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
((2)) รายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามหมายเรียก(สด.35) ทุกๆ ปีจนสำเร็จการศึกษา

(7) กรณีสำเร็จการศึกษา(ได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาแล้ว) : สามารถยื่นคำร้องขอลดหย่อนวันเข้ารับราชการทหาร โดยเขียนคำร้องและหลักฐานเอกสารการจบปริญญาตรี ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจเลือก ในวัน เวลา และสถานที่ตามหมายเรียก(สด.35)

--------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดแนวทางการดำเนินการ เพิ่มเติม >>>> https://drive.google.com/.../16xJ2FuPQCJrirkDbZQA8wQ.../view

รายชื่อนักศึกษาผ่อนผันฯ ปีการศึกษา 2566>>>> https://docs.google.com/.../1e7UNTKviRDbdGMImbCiD.../edit...

--------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) : งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา 0 2287 9600 ต่อ 1639, 1640