วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประชาสัมพันธ์ตามหานักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

ประกาศ !!! 📣📣
ตามหานักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง
▫️
🎤 รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความสามารถ ในการขับร้องเพลงลูกทุ่ง #ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเป็นตัวแทน มทร.กรุงเทพ ในการเข้าร่วมการประกวด การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทเดี่ยว
🧑‍🎤 ประเภทชาย 1 คน
👩‍🎤 ประเภทหญิง 1 คน
▫️
โดยการประกวดจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
▫️
ผู้ชนะการประกวด
1. ได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท ประเภทละ 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
2. เป็นตัวแทน มทร.กรุงเทพ ในการเข้าร่วมการประกวด การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
▫️
📢 ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14
📌 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2567
▫️
🎤 รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2567
▫️
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด และสมัครได้ทางนี้ : https://forms.gle/k7AF1HvThKJhr3D97
▫️
👩‍🏫 ทั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนในการไปประกวด เป็นนักศึกษา กยศ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 36 ชม. อีกด้วย 😊
- ชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการฝึกซ้อม จำนวน 18 ชม. (ใช้ในภาคเรียนที่ 1/2567)
- ชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการเข้าร่วมการประกวด จำนวน 18 ชม. (ใช้ในภาคเรียนที่ 2/2567)
▫️
🚧 หมายเหตุสุดท้าย : การจัดการประกวดครั้งนี้ เพื่อหาตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ ๙ ราชมงคล #หากผู้ที่ชนะการประกวดไม่สามารถเป็นตัวแทนในการไปประกวด ในระดับ ๙ ราชมงคลได้ ผลการตัดสินจะถือเป็นโมฆะ และขอตัดสิทธิ์การรับเงินรางวัลในการประกวดด้วย