วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ▶️ ประเภท นักร้องเดี่ยวชาย และ นักร้องเดี่ยวหญิง
▶️ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
▶️ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น.

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
👩‍🎤 ประเภทนักร้องเดี่ยว หญิง
1. นางสาวจารินี วัฒนะ (กฐิน) จากคณะศิลปศาสตร์
2. นางสาวพัชร์ลดา ประกอบผล (ลูกแพร์) จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. นางสาวศิริตา ดาวเรือง (ส่าหลี) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

👨‍🎤 ประเภทนักร้องเดี่ยว ชาย
1. นายศุภกิตย์ เจนด่านกลาง (แม็ก) จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. นายฐิติกร คำเผ่า (โปเต้) จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. นายภีรพัฒน์ แหวนทองคำ (โฟล์ค) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายจิรายุ การขันที (ตังค์) จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

พิเศษสำหรับ นักศึกษา กยศ. ที่เข้าร่วมชมการประกวด
รับจิตอาสา จำนวน 6 ชม.
สามารถลงทะเบียนได้ทาง Scan QR Code หรือ ดังลิงค์นี้ https://forms.gle/HW4BHfR7iz83iF5T9

มาร่วมเชียร์ ร่วมเป็นกำลังให้ผู้เข้าประกวดในครั้งนี้กันนะ