29 กุมภาพันธ์ 2024

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครบรอบ 19 ปี

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

แล้วพบกันในงานศิลปวั

Read more

ขอเชิญชวนร่วมเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม “นนทรีเกมส์”

ร่วมส่งแรงใจ เชียร์น

Read more

เชิญชวน นักศึกษา กยศ. ร่วมทำแบบสำรวจ “คุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันธ์องค์กร และสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน นิสิต / นักศึกษา”

เชิญชวน นักศึกษา กยศ

Read more