วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

รับสมัครชมรม ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครชมรม และ ต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2567

📢📢 ประกาศ !! ประกาศ !! 📢📢
รับสมัครจัดตั้งชมรม และต่ออายุชมรม ในสังกัดองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
.
🧑‍🎤👩‍🎤 องค์การนักศึกษา กำหนด "จัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2567" แล้วนะ !!
รวมไปถึง "การต่ออายุชมรมเดิม ในปีการศึกษา 2566" ด้วย
---------------------------------------
🙋🙋‍♂️ ขอให้ชมรม ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรม หรือต่ออายุชมรม ในสังกัดองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1️⃣ ลงทะเบียนผ่านทางระบบ Google Form #ทุกชมรมต้องทำ !!
- ด้วยการสแกน QR - Code (ช่องสีชมพู)
- หรือ Link :  ลงทะเบียนชมรม ประจำปีการศึกษา 2567

- สิ้นสุดการลงทะเบียน วันที่ 12 ก.ค. 2567
- พร้อมทั้ง ส่งรายชื่อสมาชิกชมรมละ 2 คน เพื่อเข้าร่วมอบรมการเขียนโครงการและตัดงบประมาณ ในครั้งนี้ด้วย
.
2️⃣ ดาวน์โหลดเอกสาร ใส่รายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม พร้อมการเซ็นรับรอง โดยประธานชมรม และอาจารย์ที่ปรึกษา
- สิ้นสุดการลงทะเบียน วันที่ 19 ก.ค. 2567
🔸 ชมรมที่ต้องการจัดตั้งขึ้นใหม่ ในปีการศึกษา 2567 สามารถดูรายละเอียดต่างๆ และดาวน์โหลดเอกสารการจัดตั้งชมรม ผ่านทาง Scan QR Code หมายเลข 1
หรือ Link : ▶  เอกสารจดทะเบียนจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
.
🔸 ชมรมเดิมในสังกัดองค์การนักศึกษา ที่ต้องการต่ออายุชมรม ในปีการศึกษา 2567 ให้ Scan QR-Code หมายเลข 2
หรือ Link : ▶ เอกสารการต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2567
.
สิ่งสำคัญ คือ !!
.
📲 กำหนดนำการลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2567
📲 กำหนดนำส่งเอกสารตัวจริง ภายใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
ณ ห้องพัฒนากิจกรรมนักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
(ให้สมาชิกชมรม และอาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นต์เอกสารให้เรียบร้อย)
🔹 ส่งรายชือสมาชิกชมรมละ 2 คน เพื่อเข้าร่วมอบรมการเขียนโครงการและตัดงบประมาณฯ ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2567 ณ บ้านไม้ชายเลน จังหวัดสมุ
.
----------------------------------------
.
💁‍♀️ สำหรับ ชมรมเดิมที่เคยจัดตั้งไปในปีการศึกษา 2566 ที่ต้องการทำชมรมต่อ
💢หากชมรมใดไม่มีการจัดตั้งหรือต่ออายุชมรมใน ปีการศึกษา 2567 นี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาโครงการและงบประมาณตลอดปีการศึกษา 🚫🚫