วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

บริษัทผู้ให้ประกันอุบัติเหตุ : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์ : PS004565-24NBKระยะเวลาการคุ้มครอง : วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.01 น. ถึง 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 24.00 น.

สายด่วน Hotline : 1484

 

**รายชื่อนักศึกษา**อยู่ระหว่างการดำเนินการนำรายชื่อเข้าระบบบริษัทประกันฯ และจะดำเนินการแล้วเสร็จ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567 (ยกเว้น นศ.ที่ลงข้อมูล วดป.เกิด ในระบบทะเบียนไม่ครบถ้วน) ดังนั้นหากตรวจสอบแล้วว่ายังไม่มีรายชื่อในระบบ จะต้องดำเนินการสำรองเงินจ่ายก่อนและส่งเอกสารการเคลมให้กับมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

 

ตรวจสอบรายชื่อเข้าระบบบริษัทประกันอุบัติเหตุ

สถานพยาบาลในเครือข่ายบริษัทประกันอุบัติเหตุ

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

รายละเอียดการคุ้มครองการเคลมประกัน

การเบิกค่ารักษาพยาบาล