วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเรียนออนไลน์ Metaverse 101 และ Introduction to Virtual Production

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเรียนออนไลน์
Metaverse 101 และ Introduction to Virtual Production
ฟรี!! โดนไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถเข้าเรียนได้ที่ >>>
https://oarit.rmutk.ac.th/?p=80341

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0 2287 9600 ต่อ 3352