วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศ !! สำหรับผู้กู้ยืมที่ กยศ. อนุมัติให้กู้ยืมแล้ว (และยังไม่ดำเนินการส่งเอกสาร) ให้ดำเนินการทำสัญญาและส่งเอกสารต่างๆ

ประกาศ !! สำหรับผู้กู้ยืมที่ กยศ. อนุมัติให้กู้ยืมแล้ว (และยังไม่ดำเนินการส่งเอกสาร) ให้ดำเนินการทำสัญญาและส่งเอกสารต่างๆ โดยดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศเดิม(คลิก) ให้เรียบร้อย ทุกขั้นตอนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2566 เท่านั้น หากผู้กู้ยืมติดปัญหาในขั้นตอนใด สามารถเข้ามาติดต่องานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ