วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

กำหนดการ พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการ พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม ประจำปีการศึกษา 2566 💚
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ เขตพื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ
✒️ โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 รอบ
1️⃣ รอบที่ 1 เวลา 08.00 - 12.00 น.
🔵 คณะบริหารธุรกิจ
🟠 คณะศิลปศาสตร์
🟡 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
⚪️ วิทยาลัยนานาชาติ
2️⃣ รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 17.00 น.
🔴 คณะวิศวกรรมศาสตร์
🔴 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
🟣 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
🔴 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หมายเหตุ : มีใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เวลา 07.00 น.
👉 การแต่งกายสำหรับเข้าร่วม "พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม ประจำปีการศึกษา 2566" :
ผู้บริหาร คณาจารย์ : แต่งกายด้วยชุดสูทสากล หรือ ชุดผ้าไทย
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีการ : แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา : แต่งกายด้วยชุดสูทสากล