วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

เปิดรับสมัครจิตอาสาที่ยังขาดชั่วโมง กยศ ขึ้นสแตนเข้ารวมพิธี เปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 “สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14”

เปิดรับสมัครจิตอาสาที่ยังขาดชั่วโมง กยศ ขึ้นสแตนเข้ารวมพิธี เปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566
"สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14"
.
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 18.30 น.
รับจิตอาสาจำนวน 4 ชม.
รับจำนวนจำกัด 200 คน

สนใจลงทะเบียน ตามลิงค์ด้านล่าง
https://forms.gle/o1rvU2txhkeRQE2f6
.
นัดหมาย เซ็นชื่อที่ UTK Stadium ตั้งแต่เวลา 15.30 - 16.00 น.