วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 “สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14”

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 "สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14"
▫️
📍 คณะบริหารธุรกิจ
🥇 6 เหรียญทอง
🥈 3 เหรียญเงิน
🥉 3 เหรียญทองแดง
▫️
📍 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
🥇 6 เหรียญทอง
🥈 2 เหรียญเงิน
🥉 1 เหรียญทองแดง
▫️
📍 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🥇 4 เหรียญทอง
🥈 2 เหรียญเงิน
🥉 4 เหรียญทองแดง
▫️
📍 คณะวิศวกรรมศาสตร์
🥇 2 เหรียญทอง
🥈 5 เหรียญเงิน
🥉 2 เหรียญทองแดง
▫️
📍 คณะศิลปศาสตร์
🥇 2 เหรียญทอง
🥈 4 เหรียญเงิน
🥉 4 เหรียญทองแดง
▫️
📍 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
🥇 1 เหรียญทอง
🥉 2 เหรียญทองแดง
▫️
📍 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
🥈 4 เหรียญเงิน
🥉 2 เหรียญทองแดง
▫️
📍 วิทยาลัยนานาชาติ
🥉 1 เหรียญทองแดง
▫️
อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2566