วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศ มายังผู้กู้ยืมที่ยังไม่นำส่งสัญญา และแบบเบิกเงินกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2566 ตามกำหนดการ

ประกาศ 📣📣 มายังผู้กู้ยืมที่ยังไม่นำส่งสัญญา และแบบเบิกเงินกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2566 ตามกำหนดการ
ให้รีบดำเนินการส่งเอกสาร (รายละเอียดเอกสารตามประกาศเดิม)
ที่งานกองทุนฯ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 📌
ภายในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 📌 เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
⚠️ ⚠️ ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังไม่เคยนำเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน
ให้นำเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น. เพื่อความครบถ้วนของเอกสาร
******************************
หมายเหตุ : งานกองทุนฯ จะปิดรับเอกสารภาคเรียนที่ 1/2566 ของผู้กู้ยืมทุกประเภท
ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น.
เพื่อเตรียมเคลียร์เอกสารนำส่งธนาคาร
สำหรับผู้กู้ยืมที่ดำเนินการเอกสารในเทอมนี้ไม่ทันสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ในเทอม 1/2567