วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม” เปิดโลกกิจกรรม 2566 ” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2566

🌟🌟 เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 🌟🌟
" เปิดโลกกิจกรรม 2566 " ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.กรุงเทพ
▫
โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม
นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้
▫
🌎1. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
(รับจิตอาสาจำนวน 3 ชั่วโมง)
- วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
- ลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.15 น. (ที่บูธองค์การนักศึกษา)
▫
🌍2. เข้าร่วมรับชมการแสดงจากชมรมต่างๆ
(รับจิตอาสาจำนวน 1 ชั่วโมง)
- วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
- ลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.45 - 12.20 น. (ที่บูธองค์การนักศึกษา)
- หากอยู่ครบ จบทุกการแสดง รับจิตอาสาจำนวน 3 ชั่วโมง
▫
🌏3. เข้าร่วมรับชมการแข่งขันโต้วาที
(รับจิตอาสาจำนวน 3 ชั่วโมง)
- วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
- ลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.15 น. (ที่บูธองค์การนักศึกษา)
▫
*ลงทะเบียนครบทั้ง 3 กิจกรรม รับชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 10 ชั่วโมง
▫
สามารถลงทะเบียนผ่าน QR - Code หรือ ดังลิงค์ด้านล่างได้เลย
https://forms.gle/AXknBXXj1TtVbfTs5