วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอเชิญนักศึกษา มทร.กรุงเทพ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญนักศึกษา มทร.กรุงเทพ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
🌎⭐️ เปิดโลกกิจกรรม 2566⭐️🌎👩‍🎤
.
🗓 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
.
“ เปิดโลกกว้าง สร้างทักษะ สมัครชมรมที่สนใจ ”
ภายในงานพบกับ ซุ้มกิจกรรมต่างๆ ของชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา มากกว่า 20 ชมรม และร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล และ ดนตรีลูกทุ่ง การแสดงโชว์จากชมรมต่างๆ และการแข่งขัน ROV
รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ในหัวข้อ "อยู่เมืองไทยสุขใจกว่าต่างประเทศ"
และสิ่งสำคัญของโครงการนี้คือ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย
.
👨‍🏫 ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ทุกคน จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา อย่างน้อย 1 ชมรม
.
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมฯ (ในหมวดกิจกรรมเลือกของมหาวิทยาลัย)