วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ (โครงการประกวดแคมเปญบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ (โครงการประกวดแคมเปญบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย)

โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด We are One ของราชมงคลกรุงเทพ

เพียงแค่แจ้งรหัส A0123 เมื่อท่านบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตทุกแห่งทั่วประเทศ ท่านก็ได้มีส่วนในการทำให้ราชมงคลกรุงเทพเป็นที่ 1

หมายเหตุ
1. ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม -31 ตุลาคม 2566
2. นักศึกษาที่บริจาคโลหิต จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา 6 ชั่วโมง และได้รับใบเกียรติบัตร จิตอาสา