วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศรายละเอียดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

🔔ประกาศ 🔔 รายละเอียด
การฝึกซ้อม "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565"
บัณฑิตสามารถ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติ่มได้ที่ www.rmutk.ac.th หรือ