วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

รับสมัครผู้ยื่นเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

**ประกาศ** รับสมัครผู้ยื่นเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ดำเนินการเรียกเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาใน ปีการศึกษาดังกล่าว

กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาพร้อมหลักฐาน วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 37 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

กำหนดเปิดซองเสนอราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสโรบล ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอเชิญท่านในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจประกันภัย เข้าร่วมทำการเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

หนังสือประกาศรับสมัครผู้ยื่นเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 >> https://drive.google.com/.../1zjwJ12sB2uT7x1Z7cNE.../view...

โดยติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์ https://shorturl.asia/tjOE3 หรือรับได้ด้วยตนเองที่ อาคาร 37 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามเพิ่มเติม โทร 022879600 ต่อ 1639, 1640 และ 1646 (ในวันและเวลาราชการ)