วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2567

กำหนดการและรายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.  เตรียมเอกสารและหลักฐาน การรับสมัครและรายงานตัว

ตั้งแต่วันนี้ - 19 กรกฎาคม 2567
เอกสารหลักฐาน
(1)    รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 รูป
(2)   สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
(3)   หนังสือรับรองการฝึก จำนวน 2 ชุด
(4)   แบบรายวานตัว(รด.2) เป็น A4 หน้า-หลัง จำนวน 1 ชุด
(5)   หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
(6)    **นศท. ชั้นปี 2-3 เตรียมเงินจำนวน 650 บาท ในวันรายงานตัว**

2.  ยืนยันข้อมูลในระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2567

3. ยื่นเอกสาร

ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2567
ห้องงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 (ตึกโรงยิม)

4. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อยืนยันการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ในวันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2567 ผ่านช่องทาง
FB : กองพัฒนานักศึกษา มทร.กรุงเทพ
Line : นักศึกษาวิชาทหาร UTK

5. การประชุมชี้แจงวันรายงานตัว นศท. >> ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 (ตึกโรงยิม)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ) : 0 2287 9600 ต่อ 1639 หรือ 1640