วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ระบบ กยศ.เปิดให้ดำเนินการแล้ว

ระบบ กยศ.เปิดให้ดำเนินการแล้ว ให้ผู้กู้ยืมประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือย้ายสาขา/หลักสูตร
หรือนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมที่ มทร.กรุงเทพ ดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2567
สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ตามกำหนดการเดิม