วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

กำหนดการส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี ระหว่างวันที่ 4-14 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

กำหนดการส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี
ระหว่างวันที่ 4-14 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น.
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกองทุนฯ อาคาร 37 ชั้น 1