วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ช่วงเวลานี้มีผู้กู้รายใหม่ รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา รายเก่าที่ย้ายสาขาหรือหลักสูตร หรือนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมที่ มทร.กรุงเทพ ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมจาก กยศ. แล้ว

ช่วงเวลานี้มีผู้กู้รายใหม่ รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา รายเก่าที่ย้ายสาขาหรือหลักสูตร หรือนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมที่ มทร.กรุงเทพ
✔️ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมจาก กยศ. แล้ว✔️
❌ให้นักศึกษาทุกคนรอประกาศจากงานกองทุนฯ ก่อน
จึงค่อยดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆในระบบ จนกว่าจะมีประกาศให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป❌