วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขยายเวลายื่นกู้สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือย้ายสาขา/หลักสูตรหรือนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมที่ มทร.กรุงเทพ

ขยายเวลายื่นกู้สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือย้ายสาขา/หลักสูตรหรือนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมที่ มทร.กรุงเทพ
ที่ยื่นคำขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในระบบ DSL ไม่ทัน
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.2567 - วันที่ 5 ก.ค. 2567
🙏🙏โปรดสแกนเพื่อดูรายละเอียดของเอกสารได้จากประกาศ

👉เมื่อยื่นกู้แล้ว โปรดเช็คสถานะเอกสารของตนเองในแอป กยศ. connect จนกว่าจะถึงขั้นตอนอนุมัติให้กู้ยืม ❌ยังไม่ต้องดำเนินการส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย❌ 📣ให้รอประกาศอีก 1 ฉบับ จากงาน กยศ. ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป