วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศ ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมในรอบที่ 1 แล้วถึงกำหนดการส่งแบบเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2567 แล้ว

ประกาศ ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมในรอบที่ 1
แล้วถึงกำหนดการส่งแบบเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2567 แล้ว
โดยส่งได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2567
ในเวลา 08.30 - 16.00 น. ได้ทุกวัน
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ณ งาน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1
*******************************
**โปรดอ่านก่อนดำเนินการ เพื่อความถูกต้องของเอกสาร**
*******************************
📌เอกสารประกอบการนำส่งแบบเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2567 มีดังต่อไปนี้
  1. สั่งพิมพ์แบบเบิกเงินกู้ยืม (จำนวน 2 ฉบับ) (จะเป็นสีหรือขาวดำก็ได้ ลงกระดาษA4 สีขาวเท่านั้น ไม่ใช้กระดาษรียูส) ทั้งนี้ แบบเบิกเงินกู้ยืมที่สั่งพิมพ์มาเนื้อความในเอกสารจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีบาร์โค้ด ครบถ้วน โดยให้ลงนามมาให้ครบตามตัวอย่าง ทั้ง 2 ฉบับ และแนบเอกสาร ข้อ 2-4 🚫(หากเขียนผิดห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด ให้ขีดฆ่า และลงชื่อกำกับและเขียนข้อความที่ถูกต้องลงไป) 🚫
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ (จำนวน 2 ฉบับ) (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) จะเป็นลายมือชื่อหรือลายเซ็นก็ตามจะต้องเซ็นให้เหมือนกับแบบเบิกเงินกู้ยืมทั้ง 2 ฉบับที่นำมาส่ง
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม (ใช้กรณีผู้กู้ยืมอายุไม่ถึง 20ปี) (จำนวน 2 ฉบับ) (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) จะเป็นลายมือชื่อหรือลายเซ็นก็ตามจะต้องเซ็นให้เหมือนกับแบบเบิกเงินกู้ยืมทั้ง 2 ฉบับที่นำมาส่ง  🔎 กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องลงนามมาหรือไม่นั้น ให้สังเกตช่องผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องมีชื่อปรากฏในวงเล็บในแบบเบิกเงินกู้ยืมเท่านั้น หากไม่มีชื่อปรากฏในแบบเบิกเงินกู้ยืม ห้ามเซ็นมาโดยเด็ดขาด (กรณีนี้แสดงว่าผู้กู้ยืมอายุ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว) ❌ไม่ต้องลงนาม❌
  4. ใบ Pay in ที่สั่งพิมพ์จากระบบงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (จำนวน 1 ฉบับ) เข้ารหัสตนเองเมนูในระบบงานทะเบียนนักศึกษา ไปที่ “ผลการลงทะเบียน” คลิกรูปเครื่องพริ้น สั่งพิมพ์ ❌ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม❌
นำส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2567 ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดด้วยตนเอง (หากไม่สะดวกมาส่งด้วยตนเองสามารถฝากเพื่อนส่งได้) ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2567 ในเวลา 08.30 - 16.00 น. ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งาน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1
หมายเหตุ:
  1. กรณีนักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมในรอบแรก จะไม่สามารถทำแบบเบิกเงินกู้ยืมได้ในรอบนี้ได้
  2. กรณียังลงทะเบียนเรียนยังไม่ครบ อย่าทำแบบเบิกเงินกู้ยืมเด็ดขาด (เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกินจากยอดที่สถานศึกษาตั้งไว้ให้ หรือหากเผลอไปบันทึกค่าเทอมแล้วแก้ไขไม่ได้ ให้เข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ.เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 2567 จึงจะดำเนินการทำแบบเบิกเงินกู้ยืมได้)
  3. กรณีนักศึกษากดยกเลิกกรณีใดๆ ก็ตามในระบบ ต้องเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ กยศ. เพื่อปลดล็อค หรือแก้ไขข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 2567
📞☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งาน กยศ. โทร. 0 2287 9600 ต่อ 1626 (ในวันและเวลาราชการ)