วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

รับสมัคร “มือกลอง ประจำทีมสันทนาการ” ร่วมเป็น STAFF ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัคร "มือกลอง ประจำทีมสันทนาการ"
ร่วมเป็น STAFF ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ จังหวัดชลบุรี
นักศึกษาสามารถเลือกรุ่นในการไปปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้
- รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2566
- รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2566
- รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566
หรือ สมัครใจไปได้ทุกรุ่น
ทั้งนี้ หากเป็นนักศึกษา กยศ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา จำนวนรุ่นละ 18 ชม.
(สามารถให้ได้มากที่สุด 36 ชม. // แต่สามารถร่วมไปทุกรุ่นได้)
- ใช้เป็นชั่วโมงจิตอาสาได้ในภาคเรียนที่ 1/2566 และ 2/2566
(อยู่ที่นักศึกษาเลือกใช้)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 3 มิถุนายน 2566
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่
แล้วมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะ