วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอเชิญชวนนักศึกษา จิตอาสา กยศ. ร่วมกิจกรรมสะสมบุญ

ขอเชิญชวนนักศึกษา จิตอาสา กยศ. ร่วมกิจกรรมสะสมบุญ
ด้วยการร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดขึ้น
กิจกรรมที่ 1 : "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566"
ทำบุญตักบาตร ณ ลานโถง อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น.
สามารถลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดกิจกรรมได้ที่
เงื่อนไขดังนี้
- ร่วมกิจกรรมใส่บาตร 1 กิจกรรม : ได้รับชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 1 ชม.
- ร่วมกิจกรรมใส่บาตร 3 กิจกรรม : ได้รับชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 5 ชม.
*โดยนำใบรับรองการเข้ากิจกรรมมายื่นแลกชั่วโมงได้ที่กองพัฒนานักศึกษา