วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สปสช.

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สปสช.
ให้แก่ ประชากรแฝงลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรทองใน กทม.
โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน สามารถใช้สิทธิได้ 4 ครั้งต่อปี
.
** เพิ่ม line สปสช : @nhso
>เลือกเมนู >เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง>ดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว