วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบโลโก้ ประจำการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ

ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบโลโก้
ประจำการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 🔸"สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14" 🔸
🏆 ชิงเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 🏆
.
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทุกชั้นปี
2. ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน
รายละเอียด
1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) จะต้องประกอบด้วยข้อความ “สาธรเกมส์ 14” หรือ “SATHORN GAMES 14”
2. การออกแบบ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร
3. แต่ละแบบต้องแนบคำอธิบาย แนวความคิดในการออกแบบ และความหมายของผลงาน
รายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม สามารถ Scan QR-Code หรือ ลิงค์นี้ :
.
สนใจเข้าร่วมประกวด ลงทะเบียนได้ที่ :