วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโลโก้ ประจำการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ “สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14”

ประกาศรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโลโก้ ประจำการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ "สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14"
▫️
ได้แก่
🏆 นายกฤษฎา สีมา
🏆 นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
▫️
แนวคิดในการออกแบบ : เป็นการนำเลข 14 มาดีไซต์ขึ้นใหม่ โดยใส่ความเป็นกีฬาเข้าไป และให้มีลักษณะเหมือนคนกำลังวิ่ง เป็นการสื่อความหมายถึงการเล่นกีฬา และเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันอีกด้วย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
และขอขอบคุณ นักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจและ มีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้