29 กุมภาพันธ์ 2024

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครบรอบ 19 ปี

Read more

เปิดรับของขวัญ จากพี่ๆ นักศึกษา สู่ น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เปิดรับของขวัญ จากพี

Read more

ขอเชิญนักศึกษา มทร.กรุงเทพ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญนักศึกษา มทร.ก

Read more

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 “สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14”

สรุปเหรียญรางวัลการแ

Read more

เปิดรับสมัครจิตอาสาที่ยังขาดชั่วโมง กยศ ขึ้นสแตนเข้ารวมพิธี เปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 “สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14”

เปิดรับสมัครจิตอาสาท

Read more

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 “สาธรเกมส์ ครั้งที่14”

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหา

Read more

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2566 “สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14”

กีฬาสาธรเกมส์ ครั้งท

Read more