29 กุมภาพันธ์ 2024

เชิญชวน นักศึกษา กยศ. ร่วมทำแบบสำรวจ “คุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันธ์องค์กร และสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน นิสิต / นักศึกษา”

เชิญชวน นักศึกษา กยศ

Read more

เปิดรับของขวัญ จากพี่ๆ นักศึกษา สู่ น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เปิดรับของขวัญ จากพี

Read more

รับสมัครนักศึกษาทั่วไป นักศึกษาจิตอาสา กยศ. ร่วมทำงานกาชาด ในบูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เกมสอยดาว)

รับสมัครนักศึกษาทั่ว

Read more

เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ (โครงการประกวดแคมเปญบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Read more

เปิดรับสมัครจิตอาสาที่ยังขาดชั่วโมง กยศ ขึ้นสแตนเข้ารวมพิธี เปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 “สาธรเกมส์ ครั้งที่ 14”

เปิดรับสมัครจิตอาสาท

Read more