วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

กำหนดการส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี ระหว่างวันที่ 4-14 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

กำหนดการส่งเอกสารประ

Read more

ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการให้กู้ยืมเงิ

Read more

ประกาศ กำหนดการกู้ยืม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ ผู้กู้รายเก่า (รายเก่าเลื่อนชั้นปี) ได้แก่นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 66 65 64 63 62

ประกาศ กำหนดการกู้ยื

Read more

ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ามาแก้ไขเอกสารแบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศ ให้นักศึกษาที

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนด (กู้เกินหลักสูตร) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศ รายชื่อผู้ที่

Read more

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนด (กู้เกินหลักสูตร) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้ที่

Read more

กำหนดการส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมเทอม 2/2566 ให้ผู้กู้ยืมที่ดำเนินการกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1/2566 ผ่านแล้ว และประสงค์กู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2566

กำหนดการส่งแบบเบิกเง

Read more

ประกาศ มายังผู้กู้ยืมที่ยังไม่นำส่งสัญญา และแบบเบิกเงินกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2566 ตามกำหนดการ

ประกาศ มายังผู้กู้ยื

Read more